Kategorier
Humanisme og ateisme

Humanisme mot nihilisme

At Gud er død betyr ikke at alt er lov, mente forfatteren Albert Camus. Med sitt forsvar for opprøret leverte han viktige bidrag til humanistisk tenkning.

Kategorier
Konspirasjonstenkning og ekstremisme

Identitærane kjem!

Med både ungdommeleg og akademisk preg, freistar dei identitære å vere eit svar på postmodernitetens plager, bortanfor venstre og høgre. Men når ein ser etter er dei fascistiske røtene tydelege.

Kategorier
Bok og annen omtale

Armageddon halleluja!

Dag Hoel har levert et svært innsiktsfullt arbeid om kristensionister.

Kategorier
Konspirasjonstenkning og ekstremisme

Konspiranoia og terror

Man kan ikke forstå Anders Behring Breiviks terrorhandlinger uten å forstå hvor viktig konspirasjonstenkningen er i hans verdensbilde.

Kategorier
Konspirasjonstenkning og ekstremisme

De som hater staten

Det dunkle universet til høyre for sivilisasjonen: om frikvinner og frimenn, personnummerets onde trelldom og suverene borgere-bevegelsen.

Kategorier
Konspirasjonstenkning og ekstremisme Kritisk tenkning

Med Human-Etisk Forbund som skyteskive

Human-Etisk Forbunds engasjement for kritisk tenkning har skapt sterke motreaksjoner fra ekstreme miljø. Verst er anklagene om at forbundet vil «normalisere pedofili».

Kategorier
Humanisme og ateisme

Humanisme – en ungdommelig innføring

Hvordan presentere livssynshumanismen for unge mennesker? For eksempel slik. Didrik Søderlind skriver her om humanisme for konfirmasjonsboka Tenk på det. Den ble første gang publisert i Humanist i nr 4/08.

Kategorier
Filosofi og etikk Humanisme og ateisme Vitenskap og forskning

Rasjonalisme er ikke blind tro på fornuften – en fornuftig tilnærming til rasjonalitet

Når vi skal finne ut hvordan virkeligheten ser ut, når vi ønsker å nærme oss sikker kunnskap, må vi forlite oss på kritisk fornuft og vitenskapelige metoder. Fornuft og vitenskap er slett ikke ufeilbarlige, men de er de beste redskaper vi har, skriver Humanists tidligere redaktør i denne betenkningen rundt rasjonalitetens vesen.