Kategorier
Konspirasjonstenkning og ekstremisme

Konspiranoia og terror

Man kan ikke forstå Anders Behring Breiviks terrorhandlinger uten å forstå hvor viktig konspirasjonstenkningen er i hans verdensbilde.