Kategorier
Humanisme og ateisme Redaksjonelt

Om ebola og rasjonalisme

Rasjonalismen er en av bærebjelkene i humanismen. Det betyr ikke at humanister automatisk er rasjonelle, men at de ser rasjonalitet – vitenskap og kritisk undersøkelse – som et ideal. Det nye ebola-utbruddet i Vest-Afrika viser oss hvorfor dette idealet er så viktig.

Kategorier
Redaksjonelt

Mistydingar um Målmannen

Frå 4/14.  Kristian Bjørkelo hevdar i eit sokalla “bok-essay” i Humanist nr. 3 2014 at Målmannen er “eit tidsskrift som har utmerka seg med entusiastiske reisereportasjar frå nazimarsjar”. Det stemmer ikkje. Det som stemmer er at Målmannen hev utmerka seg med sannferdige reportasjar frå minnemarkeringar for tyske krigsoffer i Dresden og Magdeburg. Medan norske media hev […]

Kategorier
Redaksjonelt

Flisespikkeri fra Torheim

Fra 4/14.  Redaktør Olav Torheim i Maalmannen har hengt seg opp i en enkeltstående setning i Kristian Bjørkelos bokessay i forrige nummer, en setning der Bjørkelo påpeker at Maalmannen har «publisert entusiastiske reisereportasjer fra nazimarsjer». Siden Humanist kommer en gang i kvartalet, og det er greit å ikke la en slik diskusjon løpe over et […]

Kategorier
Redaksjonelt

Humanisme, demokrati og ekstremisme

«Humanismen er et demokratisk livssyn.» Slik åpner den internasjonale humanistbevegelsens (IHEUs) minimumserklæring. Denne erklæringen må alle medlemsorganisasjoner (som Human-Etisk Forbund) slutte seg til.

Kategorier
Redaksjonelt

Humanist legger om til nettpublisering

6. september i år besluttet Hovedstyret i Human-Etisk Forbund å avvikle Humanists papirutgave og gjøre tidsskriftet om til en rent nettbasert publikasjon. Dette etter ønske fra oss som jobber med tidsskriftet.