Kategorier
Debatt og tilsvar

Feil mann på feil jorde

Som forfatter og dramatiker i vel førti år har jeg bare unntaksvis kommentert anmeldelser jeg har fått. Professor Asbjørn Dyrendals forsøk på å anmelde Da Gud ble til i Humanist representerer imidlertid en så grov skivebom at jeg vil be om et tilsvar.

Kategorier
Redaksjonelt

Mistydingar um Målmannen

Frå 4/14.  Kristian Bjørkelo hevdar i eit sokalla “bok-essay” i Humanist nr. 3 2014 at Målmannen er “eit tidsskrift som har utmerka seg med entusiastiske reisereportasjar frå nazimarsjar”. Det stemmer ikkje. Det som stemmer er at Målmannen hev utmerka seg med sannferdige reportasjar frå minnemarkeringar for tyske krigsoffer i Dresden og Magdeburg. Medan norske media hev […]