Kategorier
Politikk og samfunn Redaksjonelt

Den brysomme mannsbevegelsen

De siste tiårene har det vokst fram noe vi kan kalle en mannsbevegelse: En løst sammensatt strømning av skribenter og aktivister som taler mannens sak.

Didrik Søderlind

Didrik Søderlind

Didrik Søderlind (f. 1971) er rådgiver i Human-Etisk Forbund og tidligere redaktør for Humanist
Didrik Søderlind

Latest posts by Didrik Søderlind (see all)

Leder fra 01/15.

Les dette nummeret som ePUB eller Mobi.

De siste tiårene har det vokst fram noe vi kan kalle en mannsbevegelse: En løst sammensatt strømning av skribenter og aktivister som taler mannens sak.

Denne mannsbevegelsen er ikke bare en reaksjon mot feminismen, men også et speilbilde av den. Og slik feminisme kan være alt fra å kjempe for kvinnelig stemmerett til å mene at alle kvinner bør bli lesbiske, rommer mannsbevegelsen en skala fra det rimelige til det vanvittige.

I den rimelige enden av skalaen finner vi stemmer som peker på feministiske skylapper. De er bekymrede for at gutter taper i skolen, og menn taper i yrkes- og familielivet. Kjetil Rolness og Harald Eia har blitt en slags talsmenn for disse her i Norge. Man kan være enig eller uenig med dem, men de hører hjemme i den normale samfunnsdebatten.

I den vanvittige enden møter vi menn som mener at feminismen har ødelagt samfunnet og – ikke minst – sexlivet deres. De henger ut ekskoner og bagatelliserer voldtekt. I ytterste konsekvens griper de til våpen.

Et speil viser ting speilvendt. Mens tyngdepunktet i feminismen ligger i den rimelige enden av skalaen, har mannsbevegelsen flere av de vanvittige.

I dette nummeret av Humanist har vi forsøkt å fange de forskjellige sidene ved denne strømningen. For tiden er overmoden for å ta mannsbevegelsen på alvor.​ Både fordi den rimelige delen av den kommer med verdifulle bidrag til samfunnsdebatten, og fordi den vanvittige kan utgjøre en fare vi bør være klar over.​

Men det er også problematisk å snakke om dette som en slags enhetlig bevegelse. Det kan nemlig implisere at en normal (om enn polemisk) samfunnsdebattant som Kjetil Rolness eller Harald Eia har noe med kvinnehatende voldsmenn å gjøre. For det har de ikke, mer enn en vanlig norsk feminist har å gjøre med Valiere Solanas og hennes «Society for Cutting Up Men».

 

I dette nummeret:

Sylo Taraku:
Kampen om ytringsfriheten – Om profetkarikaturer og terrorisme.

Thea Storøy Elnan:
– Feministene må lære seg å nyansere – Intervju med Kjetil Rolness.

Marit M. Simonsen:
Den nærsynte feministen – Om feministiske briller og skylapper.

Thorgeir Kolshus:
Bekymringsmelding – Tanker fra en priviligert manns møte med mindre priviligerte menn.

Audhild Skoglund:
Væpna mannsrevolusjon! – Når mannskampen blir ekstrem.

Kristian A. Bjørkelo:
Den store damejakta – Om sjekkekunstnarar og kvinneforakt.

Kari Skrede:
Når menn velges bort – Om selektive kvinner og umotiverte menn.

Av Didrik Søderlind

Didrik Søderlind (f. 1971) er rådgiver i Human-Etisk Forbund og tidligere redaktør for Humanist