Kategorier
Filosofi og etikk Kritisk tenkning

Helsismen – vår nye folkereligion?

Når helsekost og vaksinemotstand blir religion